Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Blog

Gaudeamus Brno 2018

Blog

Pavilon V brněnského výstaviště žil po čtyři dny (23 .- 26. 10. 2018) naplno studentským životem. Budoucí maturanti se přišli seznámit s nabídkou škol, na kterých by mohli po maturitě pokračovat. Regionální hospodářská komora Brno využila možnos ...

Propagace řemeslných a technických oborů v JMK - kampaň jaro 2018

Blog

Na jaře 2018 proběhla v rámci projektu kampaň s názvem "Řemeslo se vyplatí", která byla zacílena na všechny cílové skupiny projektu, tedy na žáky, jejich rodiče, ale i firmy. Kampaň probíhala nejenom online, tedy jakožto různé reklamy na webových stránk&aacut ...

Workshop - setkání odborných škol a firem

Blog

ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců podnikatelů se konalo na Regionální hospodářské komoře v pátek 7. prosince 2018. Akce se zúčastnilo téměř 50 osob. Po v ...

Staff exchange - výměna zkušeností realizačních týmů Bratislava

Blog

Dvoudenní jednání (24.9. - 26. 9. 2018) se skládalo z návštěvy podniku KNOTT v obci Modra, návštěvy střední odborné školy, prezentace ŠIOV a návštěvy DM drogerie a Kauflandu. Cílem mezinárodního pracovního setk&aa ...

Stavební řemesla oslavila v Bosonohách 60 let

Blog

V sobotu 8. září 2018 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy po celý den slavilo. Čest nejen škole a její minulosti a budoucnosti, ale řemeslům jako takovým vzdalo vedení školy velkou akcí pro celou rodinu. Zástup ...

Brno Midterm conference - Transnational working meeting in Brno

Blog

Dvoudenního pracovního setkání partnerů projektu se zúčastnilo celkem 50 osob z 8 zemí. 11.6. Vedoucí partner projektu představil a zhodnotil stav realizace projektu, stav čerpání a plnění rozpočtu. Shrnul uplynulé aktivity a s ostatními partnery byly probr&a ...