Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Pavilon V brněnského výstaviště žil po čtyři dny (23 .- 26. 10. 2018) naplno studentským životem. Budoucí maturanti se přišli seznámit s nabídkou škol, na kterých by mohli po maturitě pokračovat.

Regionální hospodářská komora Brno využila možnost prezentovat projekt Learning by Doing a postavila svůj stánek v prostoru prezentace jihomoravských firem a institucí.

Stánek navštívila řada zájemců o bližší informace k programu Interreg a k projektu Learning by Doing nejen z řad studentů ale i podnikatelů.

Přítomné zaujaly informace a materiály, které byly na stánku k dispozici vč. propagačních předmětů a propagačního videa řemeslosevyplati.cz, které bylo promítáno ve smyčce na velké televizní obrazovce.

S řadou podnikatelů proběhla komunikace na téma spolupráce se středními odbornými školami, ze které vyplynulo, že všechny firmy pociťují jak nedostatek dělnických profesí tak potřebují konstruktéry, vedoucí provozů, vysokoškolsky vzdělané pracovníky apod., což je fakt, který v poslední době tíží většinu výrobních firem.

Počet návštěvníků veletrhu Gaudeamus dosáhl v letošním roce téměř 30 000.