Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Blog

Závěrečná konference Odborné vzdělávání má budoucnost aneb jak dál v podpoře a modernizaci odborného vzdělávání u nás

Blog

V souladu s harmonogramem projektových aktivit jsme uspořádali závěrečnou konferenci, která završila a prezentovala dvouapůlletou práci na nadnárodním projektu Learning by Doing řízeném a realizovaném v České republice Regionální hospodářskou ko ...

Prezentace projektu Learning by Doing

Blog

Dne 5. 12. 2018 na pozvání BIC Brno prezentovala Ing. Jaroslava Trégerová (RHK Brno) na informačním semináři ke 3. výzvě programu Interreg Danube zkušenosti s realizací projektu Learning by Doing (z právě zmíněného programu Interreg Danube). Přítomní o ...

Jsme připraveni na život bez řemeslníků?

Blog

Společně jsme na RHK Brno připravili v rámci projektu Learning by Doing další setkání u kulatého stolu na téma odborné vzdělávání v ČR, který jsme tentokrát nazvali “Jsme připraveni naživot bez řemeslníků?” Akci jsme uspořádali v bud ...

Setkání kariérových poradců a asistentů školních poradenských pracovišť

Blog

Na Nové radnici města Brna měla Regionální hospodářská komora příležitost při setkání kariérových poradců a asistentů školních poradenských pracovišť, které se konalo dne 17. října 2018, prezentovat záměry a aktivity projektu ...

Řemeslo má zlaté dno

Blog

Dne 27. 2. 2019 jsme prezentovali projekt na akci Řemeslo má zlaté dno a soutěži České ručičky, která se konala v rámci Stavebního veletrhu 2019 na brnenském výstavišti v pavilonu Z. Prestižního studentského klání se zúčastnili nejlepší ž ...

Řemeslo sladce a hravě

Blog

Soutěž mladých cukrářů konaná v rámci  Festivalu vzdělávání - Brno 2018 Podpořit zajímavou aktivitou vztah mladých žáků a studentů ke klasickým řemeslům bylo snahou akce, kterou naplánovala a zrealizovala Regionální hospodářská komo ...