Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Blog

Jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno

Blog

Ve společnosti Synthon s.r.o. Blansko se dne 12.10.2017 konalo jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno. Diskusní příspěvky více než 30 účastníků jednání z různých firem, škol a institucí se dotkly řady palčivých t&e ...

Propagace odborného vzdělávání v rámci JMK

Blog

Na 17 odborníků z Jihomoravského kraje se dne 10.10.2017 sešlo ke společnému jednání o odborném vzdělávání a jeho nutné propagaci v rámci regionu. Problém nedostatku řemeslníků řeší většina průmyslových firem již dlouho. Sta ...

Setkání tematické skupiny “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů”

Blog

Tematická skupina “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů” se sešla 21.11.2017 ve školicím středisu Jihomoravského kraje. Prezentace projektu Modernizace odborného vzdělávání, příprava evaluace K ...