Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Na 17 odborníků z Jihomoravského kraje se dne 10.10.2017 sešlo ke společnému jednání o odborném vzdělávání a jeho nutné propagaci v rámci regionu. Problém nedostatku řemeslníků řeší většina průmyslových firem již dlouho. Starší však odcházejí a nových řemeslníků nepřibývá tak, jak by bylo třeba. Účinná propagace učňovského školství je nezbytná.

Přítomní ředitelé škol se dohodli na nutné jednotné propagaci odborného školství v kraji a na lepší komunikace s firmami. Společně sestaví způsoby propagace s vyhodnocením nákladů a podle nelepších zkušeností a doporučení bude připravena jednotná propagační kapmaň, která bude uživatelsky dostupná i v mobilní aplikaci.