Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Projekt:  Learning by Doing 

Délka projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Program: Přeshraniční dunajský program

Partneři: Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Ukrajina.

Stránka projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects


Cíle projektu:

  • Zlepšení spolupráce hlavních aktérů, zapojených do duálního vzdělávání prostřednictvím regionálních, národních a přeshraničních partnerů
  • Vytvoření aktivní Skupiny expertů v oblasti duálního vzdělávání
  • Získávání informací, inspirací, podkladů, analýz z oblasti duálního vzdělávání z partnerských zemí
  • Výměnné návštěvy expertů z partnerských zemí
  • Návrh změn, vedoucích k modernizaci systému duálního vzdělávání v České republice
  • Zatraktivnit odborné školství a zvýšit množství kvalifikovaných studentů
  • Firmám přinést absolventa připraveného na měnící se požadavky trhu
 Logotypmala         Poskytovatel části finančních prostředků.