Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Kulatý stůl na téma "Problematika technického vzdělávání mládeže"

Blog

Představitelé Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci firem a investorů působících v kraji a ředitelé základních a středních škol z jižní Moravy se sešli u kulatého stolu, který se usk ...

Veletrh středních a vyšších odborných škol v Brně

Blog

Zajímavý počin - Veletrh středních a vyšších odborných škol se koná každoročně, letos již 23. ročník proběhl ve dnech 24. - 25.11. 2017 na brněnském výstavišti. Na veletrhu bylo možné se setkat se zástupci středních a vyšš& ...

Břeclavský fortel

Blog

Na 16 vystavovatelů se prezentovalo na akci Břeclavský fortel - podpora technického vzdělávání dne 9.11.2017. S cílem zjistit více o rozšiřování spolupráce škol a firem jsme v Břeclavi v Domě školství navštívily setkání z&a ...

Jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno

Blog

Ve společnosti Synthon s.r.o. Blansko se dne 12.10.2017 konalo jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno. Diskusní příspěvky více než 30 účastníků jednání z různých firem, škol a institucí se dotkly řady palčivých t&e ...

Setkání tematické skupiny “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů”

Blog

Tematická skupina “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů” se sešla 21.11.2017 ve školicím středisu Jihomoravského kraje. Prezentace projektu Modernizace odborného vzdělávání, příprava evaluace K ...

Propagace odborného vzdělávání v rámci JMK

Blog

Na 17 odborníků z Jihomoravského kraje se dne 10.10.2017 sešlo ke společnému jednání o odborném vzdělávání a jeho nutné propagaci v rámci regionu. Problém nedostatku řemeslníků řeší většina průmyslových firem již dlouho. Sta ...