Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Staff exchange - výměna zkušeností realizačních týmů - RHK Brno

Blog

Dvoudenní jednání, tzv. Staff exchange neboli výměna zkušeností realizačních týmů, se uskutečnilo ve dnech 24. - 25. 4. 2018. Cílem mezinárodního pracovního setkání byla prezentace kroků při aplikování prvků systému Dual VET v&nbs ...

Prezentace projektu Learning by Doing

Blog

Dne 5. 12. 2018 na pozvání BIC Brno prezentovala Ing. Jaroslava Trégerová (RHK Brno) na informačním semináři ke 3. výzvě programu Interreg Danube zkušenosti s realizací projektu Learning by Doing (z právě zmíněného programu Interreg Danube). Přítomní o ...

Workshop - setkání odborných škol a firem

Blog

ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců podnikatelů se konalo na Regionální hospodářské komoře v pátek 7. prosince 2018. Akce se zúčastnilo téměř 50 osob. Po v ...

Setkání kariérových poradců a asistentů školních poradenských pracovišť

Blog

Na Nové radnici města Brna měla Regionální hospodářská komora příležitost při setkání kariérových poradců a asistentů školních poradenských pracovišť, které se konalo dne 17. října 2018, prezentovat záměry a aktivity projektu ...

Řemeslo sladce a hravě

Blog

Soutěž mladých cukrářů konaná v rámci  Festivalu vzdělávání - Brno 2018 Podpořit zajímavou aktivitou vztah mladých žáků a studentů ke klasickým řemeslům bylo snahou akce, kterou naplánovala a zrealizovala Regionální hospodářská komo ...

Gaudeamus Brno 2018

Blog

Pavilon V brněnského výstaviště žil po čtyři dny (23 .- 26. 10. 2018) naplno studentským životem. Budoucí maturanti se přišli seznámit s nabídkou škol, na kterých by mohli po maturitě pokračovat. Regionální hospodářská komora Brno využila možnos ...