Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Dne 5. 12. 2018 na pozvání BIC Brno prezentovala Ing. Jaroslava Trégerová (RHK Brno) na informačním semináři ke 3. výzvě programu Interreg Danube zkušenosti s realizací projektu Learning by Doing (z právě zmíněného programu Interreg Danube). Přítomní obdrželi informační brožury a letáky k projektu.

Semináře se zúčastnilo přes 30 účastníků, vesměs zástupců univerzit a vědecko-výzkumných institucí.

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Centra regionálního rozvoje představili 3. výzvu programu a seznámili přítomné s tematickým zaměřením výzvy, administrací projektu, požadavky na uchazeče a finančními podmínkami výzvy.