Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Dvoudenní jednání, tzv. Staff exchange neboli výměna zkušeností realizačních týmů, se uskutečnilo ve dnech 24. - 25. 4. 2018.

Cílem mezinárodního pracovního setkání byla prezentace kroků při aplikování prvků systému Dual VET v České republice, výměna zkušeností, prezentace výsledků a inspirace. Ve dvou dnech proběhlo celkem 9 prezentací:

  • Aktivity Regionální hospodářské komory Brno : v zastoupení ředitele komory prezentoval Mgr. Oto Hrdlička, vedoucí oddělení vnějších vztahů.
  • Aktivity Centra vzdělávání všem Brno - Bosonohy, příspěvková organizace: aktivity CVV prezentovala vedoucí centra Mgr. Hana Rozprýmová.
  • Technické vzdělávání od raného věku: Ing. Jiří Michele, vedoucí školicího střediska v TOS Kuřim seznámil přítomné s velmi zajímavou činností Technických mateřských školek.
  • Problémy s duálním systémem vzdělávání v České republice: Doc. Ing. Stanislav Schorm, který se ve své profesi věnoval především vzdělávání, ve své prezentaci krátce shrnul bohatou historii vzdělávacího systému v ČR po současnost, vč. prezentace brněnských univerzit. Zdůraznil, že VET systém v ČR záleží na dohodnuté spolupráci škol a zaměstnavatelů, ale není podložen celostátním zákonem.
  • FabLab - první český FabLa: Ve smyslu cílů Regionální inovační strategie (RIS), která dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost a prosperitu jihomoravského regionu zazněla prezentace o První otevřené digitální dílně v Brně. Prezentaci uvedl její koordinátor Ing. Tomáš Mejzlík.
  • Systematická spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů - „RADA VZDĚLAVATELŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ“ - Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy: ředitel školy Ing. Josef Hypr se dotkl nepříznivé situace v nedostatku a stálého úbytku odborně, technicky a řemeslně vzdělaného personálu u firem.
  • Projekt PAKT zaměstnanosti: jak lze pomáhat mladým nezaměstnaným s pomocí dotačních prostředků představila v prezentaci projektu „Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých“ Ing. Jaroslava Trégerová.
  • Aktivity Integrované střední školy automobilní Brno: ředitel školy Ing. Milan Chylík se věnoval problému nedostatku žáků a absolventů v technických oborech. Upozornil na to, že trend propadu bude pokračovat ještě několik let. Je způsoben především nižší úrovní žáků a rostoucí náročností studia v autooborech. Řešení vidí v lepší propagaci a kvalitní výuce technických oborů, v systematické spolupráci škol a zaměstnavatelů.
  • Propagační kampaň LBD Brno: manažer projektu Ing. Leona Sedláčková představila ve své prezentaci přípravu propagační kampaně pro projekt Learning by Doing v Jihomoravském kraji.