Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

V souladu s harmonogramem projektových aktivit jsme uspořádali závěrečnou konferenci, která završila a prezentovala dvouapůlletou práci na nadnárodním projektu Learning by Doing řízeném a realizovaném v České republice Regionální hospodářskou komorou Brno.

Konference byla určena pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti středního odborného vzdělávání, pro zástupce zaměstnavatelů, regionálních autorit, experty, pedagogy i rodiče žáků.

V programu konference vystoupilo celkem osm přednášejících včetně ředitele Regionální hospodářské komory Brno, který akci zahájil a prezentoval další aktivity v oblasti vzdělávání, kterým se komora věnuje.

Na úvod byl manažerkou projektu představen projekt, jeho realizované aktivity a dosažené výsledky.

Významnou částí programu bylo vystoupení autora navržené Strategie na modernizaci odborného vzdělávání a WBL systémju v České rešpublice, kdy prezentoval jednotlivé kroky návrhu strategie a politická doporučení.

Jak se pozná kvalita a jaké jsou trendy v odborném vzdělávání představil zástupce Národního ústavu pro vzdělávání.

Za jihomoravský kraj vystoupla vedoucí oddělení vzdělávání odboru školství s prezentací na téma Vzdělávání a zaměstnanost v Jihomoravském kraji a vyzdvihla příležitosti a hrozby v odborném vzdělávání v JMK.

Ze školní praxe prezentovali své projekty, poznatky a zkušenosti zástupci tří brněnských středních odborných škol.

Po každém vystoupení probíhala věcná diskuse a přednášející zodpovídali četné dotazy.

Konference se zúčastnilo 59 osob. Při registraci všichni obdrželi propagační předměty projektu )bavlněné tašky) s tiskovými materiály ke konferenci. Přednášejícím a stakeholderům byly věnovány propagační projektové dárky (bezdrátové reproduktory, ručníky, složky, tašky).