Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Břeclavský fortel

Blog

Na 16 vystavovatelů se prezentovalo na akci Břeclavský fortel - podpora technického vzdělávání dne 9.11.2017. S cílem zjistit více o rozšiřování spolupráce škol a firem jsme v Břeclavi v Domě školství navštívily setkání z&a ...

Jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno

Blog

Ve společnosti Synthon s.r.o. Blansko se dne 12.10.2017 konalo jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno. Diskusní příspěvky více než 30 účastníků jednání z různých firem, škol a institucí se dotkly řady palčivých t&e ...

Setkání tematické skupiny “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů”

Blog

Tematická skupina “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů” se sešla 21.11.2017 ve školicím středisu Jihomoravského kraje. Prezentace projektu Modernizace odborného vzdělávání, příprava evaluace K ...

Propagace odborného vzdělávání v rámci JMK

Blog

Na 17 odborníků z Jihomoravského kraje se dne 10.10.2017 sešlo ke společnému jednání o odborném vzdělávání a jeho nutné propagaci v rámci regionu. Problém nedostatku řemeslníků řeší většina průmyslových firem již dlouho. Sta ...

Spolupráce škol a firem v Bosně a Hercegovině

Aktuality

V Bosně a Hercegovině zorganizovala Sarajevská obchodní a hospodářská komora ve dnech 16. - 19. října 2017 další studijní cestu všech partnerů projektu Danube Dual VET - Learning by Doing. Cílem bylo poznat úroveň duálního vzděláván&iacut ...

Čtvrtá studijní stáž se uskutečnila v Brně pod záštitou RHK Brno

Aktuality

Ve dnech 12. 9. -14. 9. 2017 se opět sešli zástupci nejrůznějších organizací vystupujících v projektu Learning by Doing, přičemž místem jejich setkání se stalo Brno. Celá stáž probíhala dle programu, organizovaného Regionální hospod& ...