Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Zajímavý počin - Veletrh středních a vyšších odborných škol se koná každoročně, letos již 23. ročník proběhl ve dnech 24. - 25.11. 2017 na brněnském výstavišti.

Na veletrhu bylo možné se setkat se zástupci středních a vyšších odborných škol především z JMK i z jiných krajů ČR. Jednotlivé školy na svých vyzdobených stáncích prezentovaly nabídky vlastních studijních oborů. Nabídka cílila nejen na žáky posledních ročníků základních škol, ale hlavně jejich rodičům pomohla prezentace škol při rozhodování “kam s ním”?

Bohatý doprovodný program představil zručnost a umění mladých studentů v několika disciplínách.