Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

V sobotu 8. září 2018 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy po celý den slavilo.

Čest nejen škole a její minulosti a budoucnosti, ale řemeslům jako takovým vzdalo vedení školy velkou akcí pro celou rodinu. Zástupci školy pojali výročí 60 let její existence jako příležitost k velkému setkání se s bývalými absolventy, pedagogy i budoucností školy – rodinami s dětmi. Otevřeli tak své dílny i celý areál všem návštěvníkům a zajistili zábavný kulturní program po celý den.

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy má na svém kontě zhruba 10 000 absolventů, vyučovaly na ní stovky učitelů a mistrů, a učením se řemeslu strávili její žáci víc než 30 000 000 hodin.

Mistři spolu se svými žáky připravili desítky zajímavých soutěží ze svých oborů, a provedli zájemce všemi moderními dílnami a výukovými prostorami, kde se vzdělávají jak budoucí řemeslníci, tak – v případě Regionálního centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje – i příslušníci hasičských sborů, pracovníci odboru životního prostředí, žáci základních škol nebo studenti architektury a stavebních fakult.

Úvodního ceremoniálu se zúčastnil i primátor statutárního města Brna pan Ing. Petr Vokřál, biskup brněnský, Jeho Excelence Vojtěch Cikrle, starosta městské části Brno – Bosonohy Miroslav Sojka i řada zástupců sociálních partnerů firem, jako např. generální partner akce firma Innogy.

Celá akce měla oslavit nejen významné výročí školy, ale také zdůraznila výrazný nedostatek mladé generace nejen stavebních řemeslníků. kteří by nastoupili na uvolnění místa  a zajistili tak hladký chod fungování společnosti.