Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Na 16 vystavovatelů se prezentovalo na akci Břeclavský fortel - podpora technického vzdělávání dne 9.11.2017.

S cílem zjistit více o rozšiřování spolupráce škol a firem jsme v Břeclavi v Domě školství navštívily setkání zástupců škol a firem. Pro ty, kdo hledají pracovní uplatnění v technickém oboru to byla jedinečná příležitost projednat své možnosti s nejvýznamnějšími zaměstnavateli region, jako např. AlcaPLAST, GUMOTER, AZ KLIMA, BOSCH, FOSFA a další.

Proč nemají některé firmy zájem o spolupráci se školami?

Co by bylo třeba odstranit v legislativě, aby byli představitelé firem více motivováni pro tuto spolupráci?

Proč to někde funguje a někde ne?

Diskuse otevřely mnoho nezodpovězených otázek.