Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Dvoudenní jednání (24.9. - 26. 9. 2018) se skládalo z návštěvy podniku KNOTT v obci Modra, návštěvy střední odborné školy, prezentace ŠIOV a návštěvy DM drogerie a Kauflandu.

Cílem mezinárodního pracovního setkání byla prezentace systému Dual VET na Slovensku, výměna zkušeností, prezentace výsledků a inspirace pro ostatní země, kde ještě není duální systém vzdělávání zaveden.

KNOTT spol. s r.o. - Studenti mají 1 rok školy a praxe v dílnách, druhý rok praxe již ve výrobě, kde pracují hned na nových strojích v sériové výrobě. Týden škola, týden praxe. Poskytují zdarma stravu, pracovní oblečení, cestovné, stipendium (40,60,80,100 EUR/měsíc po roce), platí jim i za práci na výrobě výrobků. Směna - 7 hodin. Pro firmu neznamenají studenti žádnou výhodu, nyní jen daňové výhody a perspektiva získat nového zaměstnance, na trhu práce velká konkurence je automotive v okolí. Připravuje se nový zákon.

Střední odborná škola gastronomie a hotelnictví - 5 studentů v duálu. Moderně vybavená škola, exkurze kuchyní, ukázky občerstvení, prezentace výukového programu, představení studentů, příprava obědu.

ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdělávania Bratislava - pan Roman Lakoštík - prezentace VET na Slovensku po 3 letech zkušeností. Mezi slabými stránkami duálního vzdělávání se objevily např. tyto: - nezájem o VET mezi žáky, -mnoho škol,- chybí propagace, -zákon ano ale nemají rozvinut systém budoucího rozvoje. V budoucnu budou proto usilovat o vyšší spolupráci VET škol a firem, institucionální koordinaci a profesionalizaci a v neposlední řadě podpora Průmyslu 4.0

DM drogerie - Jana Dorňáková: V duálu je zapojených 128 instruktorů, 91 filiálek, 11 SOŠ, přičemž třída má min. 17 studentů a v jedné filiálce DM mohou být max. 2 studenti. Zájem je větší, musí studenty vybírat podle vhodnosti, pak je jich málo. Loni končilo 7 žáků na Slovensku. Po skončení se student rozhodne, kde bude pracovat, někteří jdou na VŠ a na DM jako stážisté.

Kaufland - Henrieta Hunčíková: 64 filiálek na Slovensku, 9600 zaměstnanců. Význam v duálním systému vzdělávání vidí zejména ve zvýšení kvality pracovní síly. V rámci duálu pobírají studenti odměnu již od 1. hodiny 2,76 EUR/hod. + 6 EUR stipendium, které roste, další příspěvky (cestovné, strava, oděv, garance místa, odměna po ukončení ročníku s vyznamenáním, exkurze, soutěže,..Absolventi potom nemusí místo přijmout, nic nevrací. Uplatní se na centrále, v provozu nebo v logistice.