Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Ve společnosti Synthon s.r.o. Blansko se dne 12.10.2017 konalo jednání Rozšířeného poradního sboru, SPŠCH Brno.

Diskusní příspěvky více než 30 účastníků jednání z různých firem, škol a institucí se dotkly řady palčivých témat, která v oblasti vzdělávání středních odborných škol a propojování výsledků vzdělávání s praxí hýbou všemi zainteresovanými stranami.

Z jednání vyplynulo mj.:

Máme zastaralý Rámcový vzdělávací plán.

Je třeba posílit odbornost ve výuce a atraktivitu prostředí na školách.

Je stále menší zájem o technické a přírodovědné obory i na vysokých školách.

Je žádána revize vzdělávacích plánů s ohledem na nové trendy v praxi a principy průmyslu 4.0.