Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Představitelé Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci firem a investorů působících v kraji a ředitelé základních a středních škol z jižní Moravy se sešli u kulatého stolu, který se uskutečnil ve středu 4. dubna 2018 v prostorách krajského úřadu v Brně. Akci společně zorganizovaly Jihomoravský kraj a Sdružení pro zahraniční investice AFI s podporou Magistrátu města Brna a agentury CzechInvest.

Hlavní body diskuse:

 • Spolupráce technických škol a firem je zásadní. Tato spolupráce by měla sloužit nejen pro propojení žáků s praxí a zvýšení jejich povědomí o firmách, ale také pro další vzdělávání učitelů a jejich seznámení s novými technologiemi.
 • Technické obory jsou u rodičů často asociovány se špatně prospívajícími studenty. Dobrý marketing škol by měl zatraktivnit technické vzdělávání a jeho lukrativitu nejen u již technicky zaměřených žáků, ale také u žáků gymnázii a základních škol.
 • Technické firmy preferují všestranné žáky, kteří jsou schopni řešení složitějších problémů, samostatné práce a učení se novým technologiím.
 • Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je významná jak pro školy, tak pro technické firmy. Pro další posun je důležitá kooperace všech složek.
 • Pro rodiče je zásadní kvalita učitelů a způsob jakým učí. Vítají nové interaktivní metody učení, které u žáků probudí zájem o předměty typu matematika, fyzika, chemie atd. a podají jim látku zábavnou formou.
 • Rigidita RVP - Rámcových vzdělávacích programů omezuje školy v přizpůsobování se nově vzniklým výzvám a překážkám.

Návrhy možných řešení:

 • Vytvořit prostor pro realizaci marketingu škol ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Seznámení žáků s technickými obory již v ranném věku, důraz na mezioborovost.
 • Podpora stáží a exkurzí ve firmách a podpora společných projektů.
 • Lepší motivace učitelů pro zkvalitnění výuky.
 • Častější zapojování odborníků z praxe do výuky.
 • a další.