Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Propagace řemeslných a technických oborů v JMK - kampaň jaro 2018

Blog

Na jaře 2018 proběhla v rámci projektu kampaň s názvem "Řemeslo se vyplatí", která byla zacílena na všechny cílové skupiny projektu, tedy na žáky, jejich rodiče, ale i firmy. Kampaň probíhala nejenom online, tedy jakožto různé reklamy na webových stránk&aacut ...

Brno Midterm conference - Transnational working meeting in Brno

Blog

Dvoudenního pracovního setkání partnerů projektu se zúčastnilo celkem 50 osob z 8 zemí. 11.6. Vedoucí partner projektu představil a zhodnotil stav realizace projektu, stav čerpání a plnění rozpočtu. Shrnul uplynulé aktivity a s ostatními partnery byly probr&a ...

Stavební řemesla oslavila v Bosonohách 60 let

Blog

V sobotu 8. září 2018 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy po celý den slavilo. Čest nejen škole a její minulosti a budoucnosti, ale řemeslům jako takovým vzdalo vedení školy velkou akcí pro celou rodinu. Zástup ...

Staff exchange - výměna zkušeností realizačních týmů Bratislava

Blog

Dvoudenní jednání (24.9. - 26. 9. 2018) se skládalo z návštěvy podniku KNOTT v obci Modra, návštěvy střední odborné školy, prezentace ŠIOV a návštěvy DM drogerie a Kauflandu. Cílem mezinárodního pracovního setk&aa ...

Kulatý stůl na téma "Problematika technického vzdělávání mládeže"

Blog

Představitelé Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci firem a investorů působících v kraji a ředitelé základních a středních škol z jižní Moravy se sešli u kulatého stolu, který se usk ...

Veletrh středních a vyšších odborných škol v Brně

Blog

Zajímavý počin - Veletrh středních a vyšších odborných škol se koná každoročně, letos již 23. ročník proběhl ve dnech 24. - 25.11. 2017 na brněnském výstavišti. Na veletrhu bylo možné se setkat se zástupci středních a vyšš& ...