Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Na jaře 2018 proběhla v rámci projektu kampaň s názvem "Řemeslo se vyplatí", která byla zacílena na všechny cílové skupiny projektu, tedy na žáky, jejich rodiče, ale i firmy. Kampaň probíhala nejenom online, tedy jakožto různé reklamy na webových stránkách, ale i v denním tisku či rádiu a dalších médiích. Její dosah předčil očekávání.

Výsledky kampaně ve stručnosti jsou následující:

  • investive 31 971 Kč
  • kampaň přivedla na web 5 900 uživatelů
  • 3 811 917 zobrazení
  • 7 621 kliknutí
  • CPC průměr: 6,1 Kč
  • dosah: 1 432 184 (z toho 1 320 000 unikátních cookies)