Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Dvoudenního pracovního setkání partnerů projektu se zúčastnilo celkem 50 osob z 8 zemí.

11.6.

Vedoucí partner projektu představil a zhodnotil stav realizace projektu, stav čerpání a plnění rozpočtu. Shrnul uplynulé aktivity a s ostatními partnery byly probrány plánované aktivity v příštím období.

V oblasti komunikačních aktivit byly partnerem PP1 prezentovány výsledky prezentačních činností všech partnerů.

Z pohledu kvality řízení jednotlivých procesů a aktivit proběhla prezentace externího experta kontroly kvality.

Stav čerpání jednotlivých rozpočtů přednesli partneři.

V polední pauze prvního dne proběhlo jednání za účasti kontrolního úřadu v Ostravě a vedoucího partnera k čerpání rozpočtu a vykazování činností za RHK Brno. Bylo konstatováno, že je třeba posílit finanční management a doporučeno přijmout do týmu dalšího zaměstnance.

V odpolední části proběhla diskuse k případovým studiím jednotlivých zemí - workshop I.

Následoval workshop II. ke studiím proveditelnosti a diskuse k plánované observatoři.

Na závěr dne proběhl teambuilding před plánovanou večeří v restauraci.

12.6.

Partner PP1,5 připravil v rámci workshopu III. kulatý stůl k přípravě národních strategií na modernizaci VET systému.

Workshop IV. se věnoval aktualizaci staff-exchanges a dalším krokům a termínům ve 4. Periodě projektu.

Do odpoledních hodin pokračovaly diskuse mezi jednotlivými partnery a výměna zkušeností.