Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE

Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců podnikatelů se konalo na Regionální hospodářské komoře v pátek 7. prosince 2018. Akce se zúčastnilo téměř 50 osob.

Po vzájemném představení nabídek a poptávek zúčastněných se rozvinula bohatá diskuze k praktické formě spolupráce, zkušenostem a překážkám, které by mohly bránit lepší spolupráci na vyšší úrovni.

Přítomní se v diskuzi zamýšleli i nad podněty, které by mohly ovlivnit politická rozhodnuté k legislativním změnám pro lepší podmínky kvalitní spolupráce škol a firem a pro lepší motivaci k dosažení spokojenosti obou stran.