Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Na Nové radnici města Brna měla Regionální hospodářská komora příležitost při setkání kariérových poradců a asistentů školních poradenských pracovišť, které se konalo dne 17. října 2018, prezentovat záměry a aktivity projektu Learning by Doing. Ve své prezentaci se manažerka projektu Leona Sedláčková zaměřila především na to, co chtějí zaměstnavatelé od kariérových poradců. Diskutovány byly otázky, proč nenabízí pracovní trh žádané a potřebné profese a zda kariérní poradci mají podmínky ke kvalitní práci.

Přítomní zástupci středních odborných škol a gymnázií prezentovali poznatky svých žáků v souvislosti s jejich nástupem na střední školu, jaké mají problémy, čeho se bojí apod., a jaká jsou specifika kariérního poradenství.