Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Soutěž mladých cukrářů konaná v rámci  Festivalu vzdělávání - Brno 2018

Podpořit zajímavou aktivitou vztah mladých žáků a studentů ke klasickým řemeslům bylo snahou akce, kterou naplánovala a zrealizovala Regionální hospodářská komora Brno v rámci projektu Learning by Doing.

Jednalo se o soutěž mladých cukrářů z odborných škol v Jihomoravském kraji, ve které měli mladí cukráři na vlastnoručně vyrobených minidortech ztvárnit jako ozdobu pět různých řemesel. Druhou disciplínou bylo zhotovit monument z jedlé hmoty dle vlastního návrhu.

Soutěž "Řemeslo sladce a hravě" se konala na brněnském výstavišti při Festivalu vzdělávání a XXIV. ročníku Veletrhu střednách odborných škol dne 23. 11. 2018.

Do soutěže se přihlásilo celkem pět odborných škol s celkem šesti soutěžícícmi. I když porota vyhlásila vítěze obou soutěží, ocenění za krásné sladké výtvory patřilo všem bez rozdílu. Ceny pro účastníky soutěže věnovala RHK BRno a společnost CS GOSTOL TRADING, spol. s.r.o.