Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Společně jsme na RHK Brno připravili v rámci projektu Learning by Doing další setkání u kulatého stolu na téma odborné vzdělávání v ČR, který jsme tentokrát nazvali “Jsme připraveni naživot bez řemeslníků?” Akci jsme uspořádali v budově RHK Brno pro širokou odbornou veřejnost.

K jednání byli pozváni zástupci spoluúpracujících stakeholderů, zaměstnavatelů, odborníků z úseku školství krajského úřadu Jihomoravského kraje, vedoucích představitelů odborných škol, Krajské hospodářské komory aj.

Po úvodním představení činností, které RHK Brno realizuje v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli, jsme účastníkům představili aktivity a hlavní výstupy pojektu Learning by Doing, které byly realizovány od počátku trvání projektu v období 2,5 roku. V diskusi jsme požádali jsme vytipované účastníky k vyslovení svých problémů a jejich příčin, návrhů a podnětů, jak tíživou situaci se současným nedostatkem odborných pracovníků a řemeslníků řešit a jaké mají vize do budoucna.

Nosným tématem jednání byla prezentace jednotlivých bodů návrhu vypracované Strategie na modernizaci odborného vzdělávání a WBL systému v České republice, která byla zpracována ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem. Po obědě proběhla moderovaná velmi plodná diskuse k zásadním problémům v současném odborném školství. Účastníci akce dostali při registraci propagační předměty projektu.