Cíle projektu:

Návrh změn, vedoucích k modernizaci WBL systému odborného vzdělávání v České republice.

Tematická skupina “Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů” se sešla 21.11.2017 ve školicím středisu Jihomoravského kraje.

Prezentace projektu Modernizace odborného vzdělávání, příprava evaluace KAPu a jednotná propagace škol na celostátní a krajské úrovni byly hlavními tématy jednání.

Byla zmíněna nutnost působit na rodiče, dělat osvětu v základních školách a vydávat propagační atlas regionálních škol i v elektronické formě, důsledně propagovat nedostatkové obory a zapojit zaměstnavatele.